Om mig:

Jag har en integrativ psykologutbildning och har fördjupat mig i flera olika behandlingsmetoder, däribland komplementärmedicinska metoder. Min grundsyn är psykodynamisk och den metod jag främst utgår från är ISTDP, Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy - affektfokuserad korttidsterapi.


Jag delar min tid mellan arbete i egen samtalsmottagning, att göra neuropsykiatriska utredningar av barn och vuxna och att leda sorgbehandling enskilt och i sorgbehandlingsgrupp för färsk 0ch oförlöst sorg enligt dansk modell "Den öppna sorgegruppsmetoden".


Jag har även arbetat inom habilitering och har bred erfarenhet av diagnoser som ADHD, autism och intellektuell funktionsnedsättning.


Jag är ansluten till Psykologförbundet, Psykologföretagarna, registrerad hos IVO, har F-skatt och patientförsäkring. Behandlingsarbetet bedrivs under full sekretess. Som legitimerad psykolog är jag enligt lag skyldig att föra journal.