Om psykoterapi:

Psykoterapi söker man ofta vid nedstämdhet, ångest, kris, sorg, relationsproblem eller vid andra livsproblem. Man kanske mår dåligt fast man inte vet varför. Man kan ha fastnat i ett visst sätt att agera och skulle vilja ändra på det.


I mitt arbete utgår jag främst från metoden ISTDP. ISTDP är en känslofokuserad terapiform som utvecklades på 70- och 80-talet och som alltjämt vidareutvecklas i klinisk praktik och forskning. En central del av behandlingen handlar om att utforska känslor och att hitta olika sätt för att hantera och reglera ångest. När vi har olika former av ångestrelaterade problem går mycket av vår tid åt till att oroa oss, distrahera oss eller stänga av känslolivet. Man kan t ex uppleva att ångesten tar över eller att man inte lever fullt ut. Inom ISTDP betonas hur känslomässiga processer oftast är de centrala orsakerna till ångestrelaterade svårigheter. Genom att närma sig de känslor som tidigare undvikits blir vi på sikt mindre rädda för dem och vi blir mer fria att utveckla vår potential.

 

En samtalsbehandling inleds alltid med en bedömningsfas där vi tillsammans kommer överens om vad vi ska fokusera på. Längden på en samtalskontakt kan variera mycket. Vi utvärderar terapin kontinuerligt.