Jag är legitimerad psykolog och erbjuder psykoterapi till privatpersoner. Min grundsyn är psykodynamisk och jag har utbildning inom metoden ISTDP (Intensive Short Term Dynamic Psychotherapy) som lämpar sig väl för att behandla ångest, nedstämdhet, komplext trauma, personlighetsproblematik och andra psykologiska och existentiella problem.


Utöver detta har jag gedigen erfarenhet av att genomföra neuropsykiatriska utredningar och personlighetsbedömningar av barn och vuxna.

Jag behandlar även färsk och komplicerad sorg genom individuella terapier och gruppbehandlingar.


Min psykologmottagning finns i Göteborg och i Bullaren i norra Bohuslän. Sorgbehandlingarna sker i Gestaltstudion Familjemottagnings regi.


Välkommen att höra av dig för mer information och tidsbokning till ellenglasell@gmail.com, tel: 076-1403538.